Връщане на данъци

Имате право да възстановите надплатени данъци от Великобритания ако:

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
  • Не сте Британски гражданин
  • Напуснали сте Великобритания
  • Сте били нает на работа във Великобритания за кратък срок
  • Сте имали служебни разходи
  • Не сте работили през цялата данъчна година
  • Сте били съкратени
  • Сте ползвали извънреден данъчен код

 

Един на всеки трима души, които плащат данъци във Великобритания, има право да получи възстановени данъци. Ако сте работили във Великобритания, имате право да ползвате данъчни облекчения.

Оставете на нас да възстановим надплатените Ви данъци за Великобритания.

Възможност за връщане на данък за наети от работодател (агенция)
Данъци, ако напускате Великобритания (връщане на надвзети данъци)
Ако желаете Връщане на данъци, моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.