Правни услуги

Много често хората се оказват в ситуация, в която се нуждаят от услугите на адвокат. Независимо дали става въпрос за сделка с недвижим имот, създаване на бизнес, уреждане на семейни или наследствени отношения, събиране на дългове и други, опитът и експертизата на добър адвокат са необходими в широк кръг случаи.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Когато се нуждаете от правно съдействие, първото нещо е да направите правилния за вас избор на адвокат. За да получите професионални правни услуги по конкретната специфика на вашия казус, е от съществено значение да сте наясно каква помощ търсите и респективно от какъв вид адвокат се нуждаете, за да я получите.

Адвокатите специализират в различни области на правото, затова след като сте изяснили от какво съдействие се нуждаете, можете да потърсите специалист, профилиран в областта, в която попада вашия случай. Някои от най-често срещаните области на правната практика са: трудовото право, гражданско право, търговско право, данъчно право, наследствено право, семейно право, наказателно право и други.

Етапът на проучването, който е най-същественият от целия процес по намирането на адвокат, отнема и най-много време. Имайте предвид, че за има някой правото да дава правни съвети и да ви представлява пред съдебни институции, то той трябва да притежава определени квалификации и регистрации във Великобритания. Ако искате да откриете допълнителна информация за даден адвокат, можете да го направите чрез Find a Solicitor. Управлявана от Law Society, Find a Solicitor е безплатна услуга за всеки, който търси информация за организации или лица, предоставящи правни услуги в Англия и Уелс, които са регулирани от Solicitors Regulation Authority (SRA).

Правните услуги, в зависимост от характера и сложността им, могат да струват не малко пари. Ето защо е важно да имате предвид, че таксите на адвокатите зависят и от това къде се намират самите те (най-високи са цените в Лондон), както и колко години стаж имат. Линк към наш материал.

Както вече казахме, съществуват различни видове адвокати и поради това е добре, преди да потърсите такъв, да се запознаете с тази полезна информация:

  • Адвокат по семейно право

Семейното право се занимава с въпросите на семейството и домашните отношения: същност на брака, граждански съюз, домашно съжителство (или фактическо съжителство); въпроси възникващи по време на брака, включително осиновяване, насилие върху брачния партньор, легитимност, аборт, насилие върху деца; прекратяване на отношението и спомагащи въпроси като развод, анулиране, решение на въпроси върху собственост, издръжка и отговорност върху децата, попечителство. Със семейното право се регулират правата и задълженията породени от семейните отношения.

  • Адвокат по трудови злополуки

В случай, че претърпите злополука по време на работа или по повод на работа, най-добре да потърсите адвокатска кантора, която работи в сферата на трудовото право. Адвокатът по трудово право ще може да ви консултира качествено по всички ваши въпроси, свързани със злополуката. Той ще ви съдейства още и с процедурите пред съответните институции, в случай, че злополуката не е декларирана и установена за трудова. Адвокатът ще ви окаже съдействие за изготвяне и депозиране на искова молба срещу работодателя, за изплащане на обезщетение за вредите, претърпени от трудовата злополука.

  • Адвокат по покупко-продажба на жилища

Всички действия по покупка и продажба на имущество, на който и да е етап, могат да бъдат капан за вас, ако не познавате добре законодателството на дадената страна. За това най-добрият избор би бил да наемете добър адвокат недвижими имоти, който да ви осигури правна защита, както при осъществяване на покупки, така и на продажби на недвижими имоти. Всеки един договор крие в себе си опасност – на по-късен етап да се окажете обект на съдебен иск или обект на измама, ако не сте запознати добре с всички клаузи по договора за покупко-продажба и със законите и нормативните актове, касаещи вещното, семейно, наследственото, търговското и всякаква друга правна сфера, свързана с недвижимото имущество. За да не се окажете привлечен в съдебен спор, препоръчително е да имате до себе си опитен адвокат имотни дела.

  • Адвокат по криминално право

Услугите на опитен адвокат наказателни дела са необходими винаги, когато е налице привличане като свидетел или повдигане на обвинение за извършено престъпление. Винаги, когато бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление е наложително е да бъде потърсена помощ от добър адвокат.

В каква посока ще се развитие едно наказателно дело до голяма степен зависи от това колко добър е адвокатът в това, което прави. Независимо дали сте пострадал от престъпление или сте обвинени в извършване на престъпление, непременно се нуждаете от добър и опитен адвокат по наказателно право, който да защитава интересите ви. Това е изключително важно, за да си осигурите надеждна подкрепа, защита и съдействие във всичко, което включва досъдебната фаза на процеса и съдебното производство. Ако адвокатът, който сте наели е истински професионалист в работата си, имате много по-големи шансове да защитите интереса си  и да постигнете желания резултат.

  • Адвокат по бизнес право

Търговското или бизнес правото установява норми, които всеки бизнес трябва да спазва. Бизнес правото обхваща всички въпроси, свързани със създаването, покупката, управлението и ликвидацията или продажбата на всеки бизнес.

Добър адвокат по търговско право е нужен както на малките фирми, така и на големите акционерни дружества и холдинги. Правната помощ от такъв специалист може да бъде по изключително широк кръг от въпроси и проблеми касаещи юридическите лица – от първоначалната регистрация на дружество до наследяване на дружествени дялове. Много от клиентите не са наясно стартирайки конкретна бизнес инициатива каква форма на юридическото лице да изберат. Тук е моментът да се обърнат към професионалист, който да обясни какви за плюсовете и минусите и да позволи на клиентите да изберат най-добрата за тях възможност, която законът предлага.

  • Адвокат тип No win no fee

No Win No Fee исковете са искове за обезщетения, които ако не успеят, означава, че няма да се налага да плащате за работата на адвокатите си. Те са известни и като „споразумение за условен хонорар“.

Този тип споразумение означава, че няма да има никакви финансови разходи за вас при предявяване на иск. Вашият адвокат е готов да покрие всички правни аспекти на вашия случай. Вие не плащате авансови разходи и ако вашият случай е успешен, другата страна ще заплати таксите на адвокатите ви, както и вашето обезщетение.

Обикновено, този тип услуги са свързани с инциденти на работното място – трудова злополука, пътно-транспортни произшествия, лекарски грешки.

  • Адвокат тип Legal aid (безплатно за социално слаби)

Гражданската правна помощ е помощ от адвокат и правно застъпничество за хора, живеещи в бедност, по правни въпроси, които са извън системата на наказателното правосъдие. Правната помощ често е единственият спасителен пояс за хора, които са изправени пред промени в живота си, като например загуба на жилище, работа или попечителство над децата си.  За тези хора ориентирането в съдебната система без адвокат може да бъде невъзможно. 

  • Завещания 

Правилата за съставянето и за валидност на завещанията са изключително строги, поради което и често се стига до възникване на основания за оспорване на завещание.

Обикновено е препоръчително да ползвате услугите на адвокат или да възложите на адвокат да провери съставеното от вас завещание, за да сте сигурни, че то ще има желаното от вас действие. Това е така, защото е лесно да се допуснат грешки, които могат да доведат до проблеми в последствие (напр. непознаване на формалните изисквания, необходими за правната валидност на завещанието; неотчитане на всички налични пари и имущество; грешки при промяна на завещанието; непознаване на правилата, които дават възможност на лицата на издръжка да предявят претенции към наследството и др.)

При определени обстоятелства е особено препоръчително да използвате адвокат. Например, ако споделяте имот с лице, което не е ваш съпруг, съпруга или граждански партньор; ако желаете да се погрижите за лице на издръжка, което не може да се грижи за себе си; ако има членове на семейството, които могат да предявят претенции към завещанието, например втора съпруга или деца от първи брак; ако постоянният ви дом не е в Обединеното кралство; ако пребивавате в UK, но е налице собственост в чужбина; ако имате бизнес.

Ние можем да ви спестим време – HELP4BG предлага юридически услуги на различни видове адвокати, които задълбочено ще обсъдят с вас обстоятелствата на вашия случай от гледна точка на закона и наредбите.

Ако желаете услуги на адвокат моля, последвайте линка под услугата от която се нуждаете. Можете да се свържете се с нас и на тел. 0778 606 7076 и 0208 144 8408; WhatsApp: 0778 606 7076; Viber: 0778 606 7076; [email protected] или [email protected] или ни пишете директно на Facebook Messenger

Ако желаете Правни услуги, моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.