Услуги за частни лица/Private Client

Завещания/Wills
Поставяне на Апостил на документи от Великобритания за признаване в България
Попечителски услуги/Trustee Services
Изпълнение на Завещание/Probate
Съд за защита/Court of Protection
Постоянно пълномощно (финансово и за здраве и благосъстояние)/Lasting Power of Attorney (Financial and Health and Welfare)
Ако желаете Услуги за частни лица/Private Client, моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.