Съд за защита/Court of Protection

Това е специализиран съд, който взема конкретни решения или назначава други лица, известни като заместници, които да вземат решения от името на хора, които нямат способността да ги вземат сами. Съдът по защита може да: реши дали дадено лице “има капацитет” (е в състояние) да вземе конкретно решение за себе си.

Ние от HELP4BG препоръчваме юридическите услуги на адвокати, с които може да се консултирате и обсъдите задълбочено обстоятелствата на вашия случай от гледна точка на закона и наредбите и да направите план за действие. Те могат да ви посъветват как да процедирате за да решите проблема си. Могат и да ви представляват ако имате нужда от тяхната помощ.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email