Неправомерно уволнение/Wrongful dismissal

Едно уволнение може да бъде правомерно или не в зависимост от обстоятелствата.

Някои служители не могат да подават жалба за неправомерно уволнение. Те са:
• хората, които не са служители, като независимите предприемачи и нещатните агенти. Работодателите често претендират, че служителите са в същност самонаети хора. Важно е да проверите взаимоотношението служител – работодател, защото само то може да покаже действителния професионален статут;
• полицейски служители;
• членове на въоръжените сили;
• риболовци, които са съдружници;
• хората, които работят извън границите на Великобритания;
• регистрираните работници по доковете;
• служители, които са надвишили нормалната възрастова граница за пенсиониране.
Можете да подадете жалба за неправомерно уволнение, единствено ако сте под нормалната за вашата професия възрастова граница за пенсиониране, освен в случаите, когато подавате жалба по силата на причина, която автоматично превръща уволнението в неправомерно.

При всички случаи, при подаването на жалба до служебния трибунал, жалбата трябва да бъде направена в рамките на строги времеви лимити.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email