Финансиране на активи

Asset finance описва финансирането, което се предоставя за конкретен бизнес актив. То може да се използва за придобиване на нов или използван актив или за набиране на финансиране срещу съществуващ актив.

Този тип финансиране обхваща широк спектър от предмети като търговски превозни средства, автомобили, машини и съоръжения и бизнес оборудване.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email