Бизнес заем

Ако ви е необходим бизнес кредит, доставчикът на кредита може да ви отпусне еднократна сума пари, която след това изплащате в рамките на договорен период с добавена лихва. Трябва да използвате парите за бизнес цели, като например маркетинг, оборудване или растеж.

Освен че предлагат бизнес заеми до £500 000, Funding Circle, с които си сътрудничим, са акредитирани от правителствената Британска бизнес банка да предоставят бизнес заеми в размер от £25 001 до £250 000 по схемата за заеми за възстановяване (RLS).

Ако се нуждаете от финансиране за вашия бизнес, ние можем да ви съдействаме.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email