Споразумение за револвиращ кредит

Line of credit е споразумение за револвиращ кредит, което позволява на титуляра на дадена сметка да заема пари многократно до определен лимит, като същевременно погасява част от текущото салдо, дължимо при редовни плащания.

Например, ако кредитният ви лимит е £5000 и направите покупка на стойност £1000, можете да продължите да правите разходи, докато не изчерпите лимита от £5000.

Револвиращият кредит позволява на кредитополучателите гъвкав достъп до пари, когато имат нужда от тях. Много малки и големи предприятия разчитат на револвиращия кредит, за да запазят достъпа си до парични средства стабилен при сезонните колебания в разходите и продажбите.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email