Подкрепа от правителството на Великобритания по схемата за заеми за възстановяване (RLS)

Схемата за заеми за възстановяване на правителството на Великобритания подкрепя малки и средни бизнеси, предоставяйки им достъп до финансиране, от което се нуждаят, за да развиват своята дейност. Финансите могат да се използват за всякакви законни бизнес цели, включително оборотни средства или инвестиции.

Може да имате право на заем чрез Схемата за заем за възстановяване, ако вашият бизнес оперира на територията на Обединеното кралство и има оборот не по-голям от £45 милиона годишно.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email