Адвокатски
услуги

Поставяне на Апостил на документи от Великобритания за признаване в България

Застраховка за публична отговорност / Public Liability insurance

Съдействие при кандидатстване за виза за съпруг или партньор

Спиране на работа като самонает или закриване на компания

Възстановяване на блокирана банкова сметка

Застраховка на жилища и имущество

Издаване на безплатна карта за градски транспорт за граждани над 60 годишна възраст

Застраховка за шофьори с наказания / Convicted Driver insurance

Ликвидация на фирма поради невъзможност за връщане на заем и покриване на задължения