Адвокатски
услуги

Регистрация в данъчните служби на Великобритания и получаване на Уникален данъчен референтен номер – HMRC Registration (UTR)

Несправедливо уволнение/Unfair dismissal

Предсрочно прекратяване на договор за наем/Early termination of tenancy agreement

Присъединяване на член от семейството към роднина със статут

Развод, ако сте сключили брак в България или в други държави/Divorce if married in Bulgaria or other countries

Събиране на вземания/Debt Recovery

Домашно насилие/Domestic violence

Актуализиране на данните ви или възстановяване на достъпа до профила ви за статут

Съдействие при кандидатстване за виза за съпруг или партньор