Счетоводни услуги за фирми – ООД и АД (Limited Company)

Когато стартирате търговски бизнес във Великобритания, трябва да оперирате чрез търговска структура. Ако създавате дружество с ограничена отговорност, тогава тези субекти ще трябва да бъдат регистрирани в Companies House. 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Ако искате да регистрирате клон на чуждестранна компания, това ще бъде по-дълъг процес от откриването на британска компания или LLP, тъй като Companies House ще се нуждае от допълнителни документи. Ако искате да се регистрирате като едноличен търговец или „просто“ партньорство, тогава можете да започнете веднага, стига да уведомите данъчните власти на Обединеното кралство в рамките на три месеца от започването на бизнеса.

Има много съображения като права за заетост и защити, върху които дадена търговска структура трябва да се съсредоточи, когато прави бизнес в Обединеното кралство.

Има и финансови санкции, ако не се спазват законовите задължения, така че трябва да се обърне внимание на ведомостите за заплати, данъците и правилата за заетост при наемане на хора.

Всички работодатели трябва да уведомят HMRC и да създадат схема PAYE (плащайте, докато печелите), дори ако имат само един служител.

Като работодател вие ще отговаряте за дейността по PAYE и изчисляването на данъка върху доходите и националните осигурителни вноски (NIC). Съществуват също така определени законови плащания, които може да се наложи да извършвате от време на време, като задължително заплащане за болест (SSP) и задължително заплащане на майчинство (SMP).

Работодателите трябва да правят редовно и своевременно подаване на разплащания в HMRC за всеки период на заплащане през годината, като подробно описват плащанията и удръжките, направени от заплатите на служителите на или преди датата, на която са изплатени.

Работодателите трябва да обърнат специално внимание и на правилата за работа с възнаграждения, въведени за частния сектор през април 2021 г.

Тези правила се прилагат, когато изпълнителите предоставят услугите си чрез собствено дружество с ограничена отговорност или чрез друг посредник (като партньорство или друго лице). Ангажиращият е длъжен да оцени трудовия статус на изпълнителя за данъчни цели.

Друга част от задълженията на работодателите в Обединеното кралство е свързана с автоматичното записване на работници в пенсионна схема, базирана на работа (въпреки че служителите могат да изберат да се откажат). Работодателите също трябва да допринасят за тези пенсии.

Има цял куп други правни и трудови въпроси, които трябва да бъдат разгледани и тъй като съществува опасност от финансови санкции за неспазване на различните правила, винаги се препоръчва да се потърси професионален съвет. Ние от HELP4BG можем да Ви съдействаме. Разгледайте нашите счетоводни услуги за фирми.

Ликвидация на фирма поради невъзможност за връщане на заем и покриване на задължения
Закриване на компания или спиране на работа като самонает
Регистрация по схемата PAYE – Registration for PAYE
Обслужване на дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ДДС – Limited Company with VAT Registration
Счетоводство за LTD
Регистрация на дружество с ограничена отговорност – Limited Company Registration (LTD, PLC)
Месечно изготвяне на заплати на персонал – Monthly Payroll
Ако желаете Счетоводни услуги за фирми – ООД и АД (Limited Company), моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.