Обслужване на дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ДДС – Limited Company with VAT Registration

Ако притежавате ООД или АД и вашият годишен оборот надвиши прага за ДДС, трябва да се регистрирате в Агенцията по приходи и митници (HMRC). След тази регистрация от вас се изисква да начислявате ДДС върху продажбите си според подходящата тарифа, известна като “изходящ” ДДС. А ДДС, начисляван върху разходите, е известен като “входящ” ДДС. Ако се нуждаете от съдействие, ние можем да ви бъдем полезни.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email