Регистрация по схемата PAYE – Registration for PAYE

Когато започнете да наемате персонал или ползвате подизпълнители за извършване на строителни дейности, в най-честия случай трябва да се регистрирате като работодател в Агенцията по приходи и митници (HMRC). PAYE е система на HMRC за събиране на данък върху доходите и за осигуряване от трудова заетост.

HELP4BG може да ви съдействаме за регистрацията на вашата компания по схемата PAYE, както и при комуникацията между вас и HMRC за предаване на данни и документи.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email