Месечно изготвяне на заплати на персонал – Monthly Payroll

От собствениците на ООД и АД с дейност във Великобритания се изисква да водят ведомости за заплати, като изчисляват, приспадат и плащат данъка върху общия доход и националните социални осигуровки, дължими към Агенция по приходи и митници (HMRC), обикновено на месечна база. HELP4BG може да ви съдейства в извършването на тези процедури.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email