Регистрация на дружество с ограничена отговорност – Limited Company Registration (LTD, PLC)

HELP4BG предлага регистрация на следните видове дружества в Англия: Private Company Limited (ООД) и Public Company Limited с акции (АД). Ние от HELP4BG ще ви помогнем с проверка за наличност на името и процедурата за създаване на компанията, ако сте решили да създадете фирма в Обединеното кралство.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email