Съдействие при кандидатстване за помощи

Великобритания отпуска помощи на хора с ниски доходи, на безработни, на хора, които имат физически заболявания.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Вида и начина на получаване от всеки определен вид социална помощ се определя в зависимост от статута ви на самонает или нает или дали сте търсещ работа или с невъзможност да работи човек. Ние от HELP4BG ще ви съдействаме да бъдат спазени нужните изисквания и ще ви помогнем да имате една успешно извършена процедура за получаване на определени видове помощи.

Детски надбавки – Child Benefit
Универсален кредит – Universal credit
Кандидатстване за майчинство (Maternity Allowance)
Кандидатстване за помощ за пенсионери
Съдействие за кандидатстване за помощи във връзка с инвалидност / дълготрайно заболяване
Кандидатстване за британска държавна пенсия
Ако желаете Съдействие при кандидатстване за помощи, моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.