Детски надбавки – Child Benefit

Право на детски надбавки имат тези български граждани, които са живели в Обединеното кралство повече от 3 месеца и които имат “право на пребиваване” за целите на социалните помощи. Можете да кандидатствате за детски надбавки за всяко дете, за което отговаряте, стига да е под 16 годишна възраст или ако учи редовно – до 19 г .

HELP4BG може да ви съдейства да кандидатствате за детски надбавки за вашите деца.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email