Домашно насилие/Domestic violence

Домашното насилие или “насилие от страна на интимния партньор”, може да се определи като модел на поведение във всяка връзка, който се използва за придобиване или поддържане на власт и контрол над интимния партньор. Злоупотребата е физическо, сексуално, емоционално, икономическо или психологическо действие или заплаха за действие, което оказва влияние върху друго лице.

Ние от HELP4BG препоръчваме юридическите услуги на адвокати, с които може да се консултирате и обсъдите задълбочено обстоятелствата на вашия случай от гледна точка на закона и наредбите и да направите план за действие. Те могат да ви посъветват как да процедирате за да решите проблема си. Могат и да ви представляват пред съда ако имате нужда от тяхната помощ.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email