Завещания/Wills

Завещанието ви позволява да решите какво ще се случи с парите, имотите и вещите ви след смъртта ви.

Завещанието е едностранно заявление на разпореждане на едно лице по повод на това как да се разпредели неговото имущество след смъртта му и съответно, кои лица да го наследят.

В Българското право съществува т.нар. запазена част за определен кръг лица, докато при наследяване чрез завещание във Великобритания, наследодателят може да се разпорежда свободно с имуществото си, а също и да включва и изключва лица от наследството, без значение от родствените си връзки с тях.

Защо е нужно да имате завещание?

– Ако починете и нямате завещание, имуществото ви ще се разпредели по закон и съответно не според вашата воля. Т.е. не както може би сте искали.

– Ако нямате наследници е напълно възможно цялото ви имущество да премине в ръцете на Короната във Великобритания.

– Ако сте живели без граждански брак е възможно партньора ви след смъртта ви да не получи нищо от наследството и да има финансови проблеми.

– Ако имате деца и единият или двамата родители починат е необходимо да сте направили съответните разпореждания по отношение на децата.

– Възможно е да се редуцира данъка върху наследственото имущество

– Ако персоналните ви обстоятелства се променят, например при развод, е необходимо да направите промени в съществуващите завещания.

Ние от HELP4BG препоръчваме юридическите услуги на адвокати, с които може да се консултирате и обсъдите задълбочено обстоятелствата на вашия случай от гледна точка на закона и наредбите и да направите план за действие.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email