Постоянно пълномощно (финансово и за здраве и благосъстояние)/Lasting Power of Attorney (Financial and Health and Welfare)

LPA (Lasting Power of Attorney) обхваща решенията за финансовите ви дела или за вашето здраве и грижи. Той влиза в сила, ако загубите умствената си способност или ако вече не искате да вземате решения за себе си. Можете да създадете LPA, ако искате да сте сигурни, че ще бъдете засегнати в бъдеще.

Ние от HELP4BG препоръчваме юридическите услуги на адвокати, с които може да се консултирате и обсъдите задълбочено обстоятелствата на вашия случай от гледна точка на закона и наредбите и да направите план за действие.

 

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email