Трудово право в услуга на бизнеса

Неправомерно уволнение/Wrongful dismissal
Конструктивно уволнение/Constructive dismissal
Несправедливо уволнение/Unfair dismissal
Ако желаете Трудово право в услуга на бизнеса, моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.