Несправедливо уволнение/Unfair dismissal

Ако сте работили за даден работодател най-малко две години, той може да ви уволни законно единствено ако може да покаже, че уволнението е по причина неспособност за справяне със служебните задължения. Не е законно да бъдете уволнен/а на някое от следните основания:

  • Членство или дейност в синдикат
  • Здравословни и безопасни условия на труд
  • Изпълнение на правата ви на заетост
  • Бременност и майчинство
  • Дискриминация

Работодателят ви е длъжен да спазва справедлива процедура за уволнение. Ако не го направи, можете да подадете жалба срещу него за несправедливо уволнение.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email