Допълнителна помощ при кандидатстване за детски надбавки

След кандидатстване за детски надбавки (Child Benefit) хората често получават писмо с въпроси и допълнителни формуляри за попълване. От отговорите зависи дали детските надбавки ще бъдат отпуснати и колко време ще се чака за тях. От голямо значение е отговорът на това писмо и предоставената информация да са структурирани правилно и прецизно, за да се избегнат евентуални проблеми.

Ако имате нужда от допълнителна помощ при кандидатстване за детски надбавки, специалистите на HELP4BG могат да Ви съдействат. 

За клиенти, подали молба за детски надбавки чрез нас, услугата е безплатна.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email