Кандидатстване за работна виза за сезонни работници в UK

От началото на 2021 г. гражданите на Република България могат да влизат и пребивават без виза в UK краткосрочно, до 6 месеца – за туризъм, участие в срещи и конференции, кратки курсове, но НЕ и да живеят постоянно, да работят или да имат достъп до обществени фондове.

Ако искате да работите временно като сезонни работници – до 6 месеца, трябва да кандидатствате за виза за сезонен работник.
Атанас Чиков, като лицензиран имиграционен съветник, може да ви съдейства да получите работна виза за сезонни работници в UK.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email