Квалификация за противопожарен отговорник – Fire Marshal

Ще ви запишем за курс, който ще ви сертифицира да изпълнявате роля на противопожарен отговорник за три години. Така ще може да повишите квалификацията и заплащането си.

 

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email