Проверка на договор за наем

Проверете договора си за наем, за да разберете дали има клаузи, които са неблагоприятни за Вас. Тази услуга е подходяща за хора, на които им предстои сключване на договор за наем. Може да се ползва и от хора, които вече са подписали договора, ако имат проблеми, свързани с наемодател, други съквартиранти, доставчици на електричество, газ, вода и т.н.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email