Съдействие за съставяне на мотивационно писмо

При кандидатстване за работа в Обединеното кралство се представя работна автобиография (CV) и в доста случаи – и мотивационно писмо. Мотивационното писмо предоставя на кандидата допълнителна възможност за изтъкване на способностите му. Ако се затруднявате с тази задача, нашата компания  и специалистите, работещи в нея, съдействат за съставяне  на мотивационно писмо.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email