Застраховки Critical Illness и Income Protection

Critical Illness е застрахователен продукт, при който застрахователят изплаща еднократна сума на притежател на полицата, когато е диагностициран с болест от предварително дефиниран списък – част от застрахователната полица.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email