Обяснително писмо за отсъствие от UK

Все по-често кандидатите за статут получават писма с искане за допълнителни документи. Добре е още преди кандидатстване да подготвите доказателства за непрекъснат престой в UK за 6 или повече месеца. Ако пък сте отсъствали за дълъг период и смятате, че това ваше отсъствие може да се приеме за основателно, трябва да се напише и представи обяснително писмо с аргументи за дългия ви престой извън UK, за което ние можем да ви съдействаме.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email