Справка за пътуванията ви през британската граница

По ваша молба може да пуснем искане за справка относно вашите пътувания през британската граница. Може да се нуждаете от такава справка в случай че не можете да намерите данни или да си спомните отсъствията си при кандидатстване за гражданство, когато трябва да знаете броя дни извън UK или пък ако трябва да докажете присъствие преди Брекзит или друг период при кандидатстване за статут на уседналост.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email