Писмо от счетоводител – Letter from Accountant

CPA-letter, писмото за удостоверяване на самонаетост е документ, издаден от счетоводител или данъчен специалист. То потвърждава, че същият в качеството си на служебно лице, е изготвил данъчните декларации на заявителя и, че кандидатът е самонаето лице, представлявано от него. При отпускане на заем кредиторите често изискват CPA-letter, а в дадени случаи може да бъде допълнително предимство при кандидатстване за NIN.

HELP4BG осигурява писмо от счетоводител на самонаето лице (self employed), ползващо услугите на фирмата ни.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email