Регистрация като самонает в строителството – CIS Registration (for 20% deduction)

Ние от HELP4BG можем да ви съдействаме за вашата CIS регистрация в Данъчната служба на Великобритания/Tax Office, след като сте преминали успешно теста CSCS по охрана и безопасност на труда на строителните обекти в Обединеното кралство и сте получили NI Number и данъчен номер (UTR). Чрез тази регистрация от заработката ви като строител няма да удържат 30%, а само 20%, които можете сами да си върнете с годишната ви данъчна декларация /Tax Return.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email