Счетоводство за самонаети

Попълването и подаването на данъчна декларация (Tax Return) е отговорна задача. Българите, които не владеят английски език или нямат нужните счетоводни познания и не са наясно с данъчните закони на страната, могат да се обърнат към професионални счетоводители, които ще попълнят документи им прецизно.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email