Безразсъдно шофиране /Reckless Driving

Престъплението “шофиране без необходимото внимание и грижа” (небрежно шофиране) се извършва, когато шофирането ви е под минималния стандарт, който се очаква от компетентен и внимателен шофьор, и включва шофиране без разумно съобразяване с другите участници в движението.

Някои примери за небрежно или невнимателно шофиране са шофиране твърде близо до друго превозно средство, преминаване на червена светлина, мигащи светлини, за да накара другите водачи да отстъпят място, заслепяване на другите водачи с невключени фарове и други.

Ние от HELP4BG препоръчваме юридическите услуги на адвокати, с които може да се консултирате и обсъдите задълбочено обстоятелствата на вашия случай от гледна точка на закона и наредбите и да направите план за действие. Те могат да ви посъветват как да процедирате за да решите проблема си. Могат и да ви представляват пред съда ако имате нужда от тяхната помощ.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email