Граждански процес/Civil Litigation

Гражданският процес е процес на разрешаване на правен спор между две или повече страни (физически лица или стопански субекти), които търсят обезщетение (под формата на пари) за претърпени вреди или за конкретни неизпълнени задължения.

Гражданските спорове обхващат широк кръг от спорове, които пряко засягат редица правни въпроси. Те могат да включват спорове по договори, спорове за собственост, спорове за интелектуална собственост, медицинска грешка и други.

Ние от HELP4BG препоръчваме юридическите услуги на адвокати, с които може да се консултирате и обсъдите задълбочено обстоятелствата на вашия случай от гледна точка на закона и наредбите и да направите план за действие. Те могат да ви посъветват как да процедирате за да решите проблема си. Могат и да ви представляват пред съда ако имате нужда от тяхната помощ.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email