Постбрачно споразумение/Postnuptial agreement

Постбрачното споразумение е договор, сключен от съпрузите след сключването на брака, в който се определя собствеността върху финансовите активи в случай на развод. Договорът може също така да определи отговорностите, свързани с децата, или други задължения за срока на брака.

Ние от HELP4BG препоръчваме юридическите услуги на адвокати, с които може да се консултирате и обсъдите задълбочено обстоятелствата на вашия случай от гледна точка на закона и наредбите и да направите план за действие. Те могат да ви посъветват как да процедирате за да решите спора си. Могат и да ви представляват ако имате нужда от тяхната помощ.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email