Разрешаване на спорове/Dispute Resolution

Процесите за разрешаване на спорове се делят на два основни вида:

Съдебни процеси, като например съдебен процес или арбитраж, при които резултатът се определя от съдия, жури или арбитър.

Процеси, при които страните се опитват да постигнат споразумение, като например съвместно право, медиация, помирение или преговори.

Ако се нуждаете от експертен съвет или съдействие за разрешаване на спор с работодател, наемодател, фирма или физическо лице, ние от HELP4BG препоръчваме юридическите услуги на адвокати, които да обсъдят с вас задълбочено обстоятелствата на вашия случай от гледна точка на закона и наредбите да направите план за действие.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email