Развод, ако сте сключили брак в България или в други държави/Divorce if married in Bulgaria or other countries

Ако се нуждаете от консултиране и процесуално представителство при:

  • развод по взаимно съгласие
  • вещноправни искове за собственост след развода,
  • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака,
  • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред
  • спор за родителски права,

ние от HELP4BG препоръчваме юридическите услуги на адвокати, с които може да се консултирате и обсъдите задълбочено обстоятелствата на вашия случай от гледна точка на закона и наредбите и да направите план за действие.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email