Съдебна заповед /Injunction

Ако сте жертва на домашно насилие, можете да подадете молба за съдебна заповед. Заповедта е съдебно разпореждане, което защитава вас или вашето дете от нанасяне на вреда или заплаха от лицето, което ви е малтретирало, а също така решава кой може да живее в семейното жилище.

Обикновено заповедите се издават за определен период от време – често от шест до 12 месеца, но могат да бъдат и безсрочни. Съдебните заповеди могат да бъдат подновявани.

Ние от HELP4BG препоръчваме юридическите услуги на адвокати, с които може да се консултирате и обсъдите задълбочено обстоятелствата на вашия случай от гледна точка на закона и наредбите и да направите план за действие. Те могат да ви посъветват как да процедирате за да решите проблема си. Могат и да ви представляват пред съда ако имате нужда от тяхната помощ.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email