Семейни спорове/Family Disputes

Семейната медиация е доброволна извънсъдебна процедура, в която водите разговор (обикновено с настоящия ви или вече бивш партньор/съпруг) със съдействието на независим специалист в преговарянето – адвокат или медиатор, който да помогне и на двете страни да намерят най-доброто решение една за друга, като се споразумеят по отделни въпроси без излишно напрежение, спорове и скандали и без да се стига до водене на съдебни дела.

Участието на адвокат в медиацията осигурява освен постигането на споразумение, благоприятно и за двете страни, така и защитата на техните права и законни интереси – с много от които медиаторите, ако не са юристи, не са добре и в пълнота запознати.

Ние от HELP4BG препоръчваме юридическите услуги на адвокати, с които може да се консултирате и обсъдите задълбочено обстоятелствата на вашия случай от гледна точка на закона и наредбите и да направите план за действие.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email