Споразумение за съвместно съжителство/Cohabitation Agreement

Договорът за съвместно съжителство е правен документ между двойки (както и между хора, които не са обвързани романтично), които не са сключили брак и живеят заедно. В него се определят условията за финансите, имуществото и децата, докато живеете заедно, както и в случай на раздяла, заболяване или смърт.

Адвокат по семейно право може да ви помогне да подготвите споразумение за съвместно съжителство и да се увери, че то е правно обвързващо.

Ние от HELP4BG препоръчваме юридическите услуги на адвокати, с които може да се консултирате и обсъдите задълбочено обстоятелствата на вашия случай от гледна точка на закона и наредбите и да направите план за действие.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email