Договорно право/Contract Law

Повечето договори разкриват специфични особености, а защитата на интересите на страните по такива договори налага специални познания в областта на договорното право.

Най-често срещани в практикат са договорите за покупко – продажба на жилище или МПС; договор за заем; договор за лизинг; договор за наем; договор за изработка и договор за поръчка. Договорите за дарение и договорите за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане също са често срещани и имат своите особености.

Ангажирането на добър адвокат по договорно право е от особено значение и в случаите когато се сключва т.нар. договор за продажба на зелено. Тези договори често съдържат подвеждащи клаузи, които впоследствие препятстват осъществяването на адекватна защита, особено ако инвеститорът не успее да построи сградата.

Препоръчително е ангажирането на адвокат по договорно право и преди сключване на договор за лизинг или договор за банков кредит.

Ние от HELP4BG препоръчваме юридическите услуги на адвокати, с които може да се консултирате и обсъдите задълбочено обстоятелствата на вашия случай от гледна точка на закона и наредбите и да направите план за действие. Те могат да ви посъветват как да процедирате за да решите проблема си. Могат и да ви представляват пред съда ако имате нужда от тяхната помощ.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email