Заповед за съгласие /Consent Order

Заповедта за съгласие е документ, в който подробно се описва финансовото споразумение, постигнато от страните, участващи в развода. В заповедта за съгласие се посочва как ще се разпределят финансите между двете страни. Може да съдържа и разпоредби за редовни плащания между страните, включително издръжка на деца.

Ние от HELP4BG препоръчваме юридическите услуги на адвокати, с които може да се консултирате и обсъдите задълбочено обстоятелствата на вашия случай от гледна точка на закона и наредбите и да направите план за действие. Те могат да ви посъветват как да процедирате за да решите проблема си. Могат и да ви представляват ако имате нужда от тяхната помощ.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email