Заповед за уреждане на отношенията с детето/Child Arrangements Order

Заповедта за уреждане на отношенията с детето е заповед, която урежда с кого да живее, прекарва време и да контактува детето.

Ако родителите не могат да постигнат съгласие, ще им трябва правен съвет, преди да се обърнат към съда.

Ние от HELP4BG препоръчваме юридическите услуги на адвокати, с които може да се консултирате и обсъдите задълбочено обстоятелствата на вашия случай от гледна точка на закона и наредбите и да направите план за действие. Те могат да ви посъветват как да процедирате за да решите спора си. Могат и да ви представляват ако имате нужда от тяхната помощ.

Ако желаете , моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email